Monday, 19 May 2014

Pravda [SK: Truth]Pravda
Pravda! -- Ja o nej poznám veľa.
Jej hlas mi vždy bol najdrahší.
Bohovia si ju nerozdelia
v hre pri hazardnom mariáši.

Jej trpezlivým slovom večným
kdekto sa lživo honosí.
No jej sú cudzie sladké slečny,
neznáša zlaté podnosy.

Pravda je ako voda v studni
-- čistá a prostá, hlboká.
Pravda je úsvit nezáludný,
ktorý ťa budí z obloka.

Je v tvrdých dlaniach zapísaná,
zasiata v brázdach našich čiel.
A nie je ťažká žiadna rana
na cestách, ak si za ňou šiel.

Ján Majerník,  Stalo sa, 1978


Truth
Truth! --- I know much about her .
Her voice was always the dearest to me.
May the Gods not break her
in the game of hazardous poker.

On her eternal voice of patience
many would falsely pride themselves.
Indeed, hers are strange sweet ladies,
 not carrying golden plates.

Truth is like water in a well
-- pure and simple, deep. 
Truth is the non-deceptive dawn
that awakes you from the window.

She is written in the hard palms,
planted in the furrows of our aims.
And on the roads no blow 
is heavy, if you'd gone for her yourself.

Ján Majerník,  Stalo sa, 1978 - translation mine

No comments: