Sunday, 18 May 2014

jednoduchosť [SK: simplicity]

Jednoduchosť je najvyššia sofistikovanosť

No comments: