Saturday, 15 December 2012

Byť (SK: To Be)

 

Byť

Byť ako strom, a nie ako trstina,

čo sa už pod vánkom zohýna.

Žiť ako strom, z ktorého robia

stožiare i hračky.

Žiť ako strom a umrieť postojačky.

To človek vydá, čo je v ňom.

Teda aj padnúť ako strom.

A potom, keď už zotlie celý,

byť práchnom, ktoré krotí včely

a núti ich tvoriť nie jed,

ale predovšetkým med.

Milan Ferko - z rukopisu, 1999

 

 

To be

To be like tree, and not like a reed,

which already bends under the breeze.

To live like a tree, of which

masts and toys are made.

To live like a tree and die while standing.

Man gives away what's inside him.

So he falls like a tree, too.

And then, when it's all rotten,

to be tinder, that tames the bees

and forces them to make not poison,

but above all honey.

 

Milan Ferko – from manuscripts, 1999 [translastion my own]

No comments: