Friday, 13 December 2013

byť či nebyť, to je otázka [SK: to be or not to be, that’s the question]

Poďme to urobiť po slovensky…

Dnes budem…

byt’ láskavá.

počúvať.

dýchať a byť v pokoji.

 

Slovak word of the day: múdrosť = wisdom

Which leads us to…

mudrc = wise man, sage

múdry = wise

 

Ever wondered about the declension of Slovak adjectives?

Here’s an example:

singular

 

masculine animate

masculine inanimate

feminine

neuter

nominative

múdry

múdra

múdre

genitive

múdreho

múdrej

múdreho

dative

múdremu

múdrej

múdremu

accusative

múdreho

múdry

múdru

múdre

locative

múdrom

múdrej

múdrom

instrumental

múdrym

múdrou

múdrym

plural

 

masculine animate

masculine inanimate

feminine

neuter

nominative

múdri

múdre

genitive

múdrych

dative

múdrym

accusative

múdrych

múdre

locative

múdrych

instrumental

múdrymi

No comments: